Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

PLANKO Sp. z o.o. Sp. k.ul. Lipowa 12 62-080 Kokoszczyn jako administrator Państwa danych
osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte
informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem biuro@planko.pl.
W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje
związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem www.the-floor.pl lub nasze media społecznościowe na facebooku i instagramie;
• osób, które zawierają umowy z naszymi partnerami handlowymi lub są zainteresowane naszymi produktami;
• przedstawicieli i pracowników naszych partnerów handlowych lub kontrahentów,
• osób kontaktujących się z nami.

Dane osobowe naszych klientów jak i partnerów w przetwarzamy ponieważ jest to niezbędne dla celu
wykonania umowy oraz przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych osobowych
dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak
i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o
rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed
ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej
legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Planko Sp. z o.o. Sp.k. Okres
przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z Planko Sp. z o.o. Sp.k., a naszymi
klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy Planko Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np.
okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której
dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
W przypadku, gdy Planko Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z
uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które Planko Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza jako administrator danych
osobowych mogą być:
• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danychosobowych,
• podmioty świadczące usługi hostingowe,
• podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Planko Sp. z o.o. Sp.k.
• pozostali podwykonawcy Planko Sp. z o.o. Sp.k. świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania, oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta,
• Planko Sp. z o.o. Sp.k., a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy,
• firmy windykacyjne,
• audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni,
• doradcy podatkowi,
• organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postepowań administracyjnych.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:
• dostępu do danych,
• poprawiania swoich danych,
• wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
• ograniczenia przetwarzania,
• sprzeciwu wobec przetwarzania,
• usunięcia danych osobowych,
• przeniesienia danych.
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków
ciążących na Planko Sp. z o.o. Sp.k. jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która
wystąpi o realizacje swoich praw.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu
kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym w tym na social mediach, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną,
a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu
prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi
lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu
kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony
interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z PLANKO Sp.
z o.o. Sp. k. we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność
przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy z PLANKO Sp. z o.o. Sp. k. (art.
6 ust. 1 lit. b RODO).

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości
określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą
skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności
Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag na biuro@planko.pl

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner